Rada rodziców

14 września 2017 r odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców na którym wybrano prezydium Rady Rodziców, oraz komisję rewizyjną.

Skład prezydium:

  • przewodniczący: Michał Niklas (michal.niklas@wp.pl)
  • zastępca: Aleksandra Syrewicz
  • skarbnik: Aneta Rudnicka-Kiszko

Ustalono harmonogram kolejnych spotkań: wtorek przed spotkaniami klasowymi o godzinie 18:00 w bibliotece szkolnej.

 

Najbliższe zebranie: wtorek, 10 października 2017 o 18:00 w bibliotece szkolnej.

 

Ustalono wysokość składki na Radę Rodziców: 40 zł od rodziny (rodzina mająca kilkoro dzieci w szkole płaci 40 zł). Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym:

28 9375 0002 1630 0599 3000 0010

Wpłacając pieniądze proszę podać klasę, imię i nazwisko dziecka, oraz ewentualnie klasy, imiona i nazwiska rodzeństwa.

Zaproponowano ubezpieczenie w firmie GOTHAER w wariantach kosztujących odpowiednio 52 zł, lub 90 zł. OFERTA NNW 2017 GOTHAER SP5.  Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły.

Ustalono, że do wymiany informacji między rodzicami z RR używana będzie grupa mailowa: https://groups.google.com/d/forum/rrsp5goleniow

 

Bal uczniów kończących szkołę będzie 29 maja 2018 r w Duecie (wtorek przed Bożym Ciałem). Szacunkowy koszt nie powinien przekroczyć 150 zł.

 

Wydatki w roku szkolnym 2017-2018 (do 2017-10-22)

  • zakup KW, KP: 10 zł
  • zakup pieczątki: 48 zł
  • klocki BAMP dla klas pierwszych: 470 zł

Brak możliwości komentowania