Rada rodziców

14 września 2017 r odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców na którym wybrano prezydium Rady Rodziców, oraz komisję rewizyjną.

Skład prezydium:

 • przewodniczący: Michał Niklas (michal.niklas@wp.pl)
 • zastępca: Aleksandra Syrewicz
 • skarbnik: Aneta Rudnicka-Kiszko
 • sekretarz: Andżelika Zacha

 


 

Ustalono harmonogram kolejnych spotkań: wtorek przed spotkaniami klasowymi o godzinie 18:00 w bibliotece szkolnej.

 

Zebrania w roku szkolnym 2017-2018:

 • wtorek, 10 października 2017
 • wtorek, 28 listopada 2017 sprawozdanie
 • poniedziałek 2018-01-08 w tym samym tygodniu co wywiadówka, która będzie w czwartek 2018-01-11 (UWAGA! przeniesione na poniedziałek z wtorku 9 stycznia ze względu na spotkanie autorskie w bibliotece) sprawozdanie
 • wtorek 2018-03-06, wywiadówka: czwartek 2018-03-15
 • wtorek 2018-05-08, wywiadówka: czwartek 2018-05-17

 


 

Ustalono wysokość składki na Radę Rodziców: 40 zł od rodziny (rodzina mająca kilkoro dzieci w szkole płaci 40 zł). Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym:

28 9375 0002 1630 0599 3000 0010

Wpłacając pieniądze proszę podać klasę, imię i nazwisko dziecka, oraz ewentualnie klasy, imiona i nazwiska rodzeństwa.

UWAGA! Najlepiej wpłacające klasy otrzymają część z wpłaconych środków!

Progi zwrotów w roku 2017/1018:

 • Klasy, które do 1 maja zbiorą powyżej 60% uzyskają zwrot 10% wpłaconej sumy.
 • Klasy, które do 1 maja zbiorą powyżej 80% uzyskają zwrot 20% wpłaconej sumy.
 • Klasy, w których do 1 maja wpłacą wszyscy lub nie wpłaci tylko jedna osoba, uzyskają w zwrot 30% wpłaconej sumy.

Pieniądze dostanie wychowawca w czerwcu i w porozumieniu z rodzicami klasa będzie mogła te pieniądze wykorzystać na dowolny cel.


 

Zaproponowano ubezpieczenie w firmie GOTHAER w wariantach kosztujących odpowiednio 52 zł, lub 90 zł. OFERTA NNW 2017 GOTHAER SP5.  Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły.

 


 

Ustalono, że do wymiany informacji między rodzicami z RR używana będzie grupa mailowa: https://groups.google.com/d/forum/rrsp5goleniow

 


 

Bal uczniów kończących szkołę będzie 29 maja 2018 r w Duecie (wtorek przed Bożym Ciałem). Szacunkowy koszt nie powinien przekroczyć 150 zł.

 


 

Wydatki w roku szkolnym 2017-2018 (do 2017-12-07)

 • zakup KW, KP: 10 zł
 • zakup pieczątki: 48 zł
 • klocki BAMP dla klas pierwszych: 470 zł
 • dofinansowanie nagród i poczęstunków na konkursy językowe: 350 zł
 • zakup słodyczy na nagrody „dyrektorskie”: 220 zł
 • pierwsza wpłata na materiały do sensoplastyki (mąka, masa solna): 200 zł
 • ozdoby (pompony) dla zespołu cheerleaderek: 330 zł
 • balony dekoracyjne na Dzień Niepodległości i podobne imprezy: 46 zł
 • nagrody w konkursach na Dzień Niepodległości: 273 zł
 • nagrody w konkursach związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej Curie: 127 zł
 • słodycze na Mikołajki: 504 zł
 • strój Mikołaja: 199 zł
 • druga wpłata na materiały do sensoplastyki (mąka, masa solna): 250 zł
 • bilety kolejowe dla reprezentantów szkoły w turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu: 126 zł
 • gry planszowe i karty do j. angielskiego: 150 zł
 • słodycze „dyrektorskie” (nagrody dla uczniów): 106 zł
 • nagrody dla uczniów wyróżniających się w pierwszym semestrze: 350 zł
 • RAZEM: 3759 zł

Brak możliwości komentowania